Gruplandırma İşlemleri

Yeni Grup başvurularında hazırlanacak olan Gruplandırma Başvuru Dosyası içerik listesi için tıklayınız.

            Aile Hekimliği Birimleri Gruplandırma ve Periyodik Değerlendirme Formu için tıklayınız.

            Periyodik Değerlendirmelerde ASM’lerce hazırlanacak olan dosya içerik listesi için tıklayınız.

            Aile Hekimliği Birimince hazırlanacak Uygulama Yönetmeliği 24. Madde Değerlendirme Formu için tıklayınız.

            Aile Sağlığı Merkezi Yönetici Hekimince hazırlanacak Uygulama Yönetmeliği 24. Madde Değerlendirme Formu için tıklayınız.

            Aile Sağlığı Merkezi Yönetici Hekimince hazırlanacak Uygulama Yönetmeliği 23. Madde Değerlendirme Formu için tıklayınız.

            Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği için tıklayınız.

            Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.