Kamu Hizmet Standartı

28 Ağustos 2009 tarih ve (2009/50) sayılı Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme hakkında genelge ve ekleri yayınlanmıştır.Başbakanlık tarafından, vatandaşlar ve işletmeler üzerindeki idarî yüklerin (izin almak, form doldurmak, bilgi, belge, rapor vermek gibi) ve kırtasiyeciliğin önlenmesi amacıyla, "bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesi” çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmada, bir kamu kurumu tarafından verilen belgenin veya elde edilen bilginin diğer kamu kurumları tarafından ayrıca istenmemesi, bu bilgi ve belgelerin bütün kamu kurumları arasında paylaşılması ve bu paylaşımın internet aracılığı ile sunulması hedeflenmektedir.Bürokrasinin Azaltılması Projesi ile "Bürokrasinin azaltılması ve idari basitleştirme çalışması ile kamu hizmetlerinin hizmet alanlara en yakın birimlerde verilmesi, işlemlerin ilk başvuru yapılan yerde tamamlanması, usullerin sadeleştirilmesi, bürokratik kademelerin azaltılması, gereksiz bilgi ve belge istenmesinin önüne geçilmesi” hedefleniyor. Kızıltepe Zergan Aile Sağlığı Merkezince yürütülen hizmetlere ait bürokrasinin azaltılması ve idari basitleştirme kapsamında yapılan çalışmalara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Aile Hekimi Birimi Doktor Ek - 1 Kamu Hizmet Envanteri Tablosu Ek - 2 Hizmet Standartları
470411 Ramazan ÜRKÜT Gözat Gözat
470431 Kenan AVCI Gözat Gözat
470432 Hasan KAYA Gözat Gözat
470433 Barış ALDEMİR Gözat Gözat
470434 /// Gözat Gözat
470435 Cibrail ABUL Gözat Gözat
470457 Mehmet Şirin EKİNCİ Gözat Gözat