Mine KURTAY

Adı:Mİne KURTAYnurse

Doğum Yeri-Yılı: Diyarbakır - 19**

Ünvanı: Aile Sağlığı Elamanı

Birimi: 470435