Sevda YILDIZ

Adı: Sevda YILDIZnurse

Doğum Yeri-Yılı: Kızıltepe - 19**

Ünvanı: Aile Sağlığı Elamanı

Birimi: 470457